Wczytywanie scen w Unity

Zmiana sceny oraz wizualizacja postępu

25 Lip 2020

Wprowadzenie

Niezależnie od tego, czy pracujemy nad grą indie, hyper-casual lub triple-A, zawsze potrzebujemy bardziej lub mniej złożonych przejść pomiędzy scenami. Może być to prosty wskaźnik ładowania w postaci kręcącego się logo, pasek postępu lub płynna zmiana koloru otoczenia. Ale jak właściwie można je zrobić w Unity?

Jak zmienić scenę?

Na samym początku upewniamy się, że wszystkie interesujące nas sceny dodane są do Builda (Ctrl+Shift+B)

BuildSettings

Teraz wstarczy jedno wywołanie statycznej metody klasy SceneManager znajdującej się w namespace UnityEngine.SceneManagement

public void ChangeScene(int sceneIndex)
{
  SceneManager.LoadScene(sceneIndex);
}

Powyższy kod zmieni scenę, czyli dokona dokładnie tego, czego potrzebujemy, ale w sposób niezbyt przyjemny dla oka, co możemy zaobserwować poniżej.

Synchroniczne wczytywanie sceny

Dlatego zazwyczaj używamy asynchronicznego ładowania scen, które niesie za sobą szereg korzyści, wśród których najważniejszy jest brak blokowania głównego wątku, a co za tym idzie, możliwość wyświetlenia znaczników zmiany sceny, na przykład atrakcyjnego paska postępu.

Asynchroniczna zmiana sceny

Aby tego dokonać ponownie skorzystamy z klasy SceneManager, tym razem używając asynchronicznej wersji wcześniej wywoływanej metody oraz mechanizmu coroutines.

public void ChangeScene(int sceneIndex)
{
  StartCoroutine(LoadSceneCoroutine(sceneId));
}

public IEnumerator LoadSceneCoroutine(int sceneId)
{
  var loading = SceneManager.LoadSceneAsync(sceneId);
  while (!loading.isDone)
  {
    var progress = loading.progress;

    yield return null;
  }
}

Przy tym podejściu otrzymujemy możliwość wyświetlania dowolnych elementów do czasu załadowania sceny, a także informację o postępie ładowania. Jednak szybko zauważymy, że nasza zmienna progress przechodzi płynnie w zakresie <0;0.9>, następnie zatrzymuje się i od razu przeskakuje do wartości 1. Dzieje się tak dlatego, że silnik aktywuje scenę, gdy wartość asynchronicznej operacji ładowania wynosi 0.9.

Ponadto jeżeli mamy bardzo lekką scenę, która ładuje się szybko, możemy zaobserwować, że cały czas do zmiennej progress będzie przypisana wartość 0, a dopiero po pełnym załadowaniu jej wartość zmieni się na 1, co uniemożliwi nam utworzenie płynnego przejścia.

Aby lepiej zilustrować problem dodajemy bardzo prosty slider wraz z komponentem tekstowym, którego wartość odpowiada wartości progress.

Asynchroniczne wczytywanie sceny

Płynna zmiana sceny

Wiedząc już o wartości aktywacji sceny, możemy odpowiednio zareagować modyfikując kod do postaci poniżej. Przed uruchomieniem LoadSceneCoroutine spróbujmy pokazać efekt maskujący, taki jak zaciemnienie widoku kamery, a następnie po załadowaniu nowej sceny usunąć wcześniej ukazywany efekt.

public IEnumerator LoadSceneCoroutine(int sceneId)
{
  const float activationThreshold = 0.9f;

  var loading = SceneManager.LoadSceneAsync(sceneId);
  loading.allowSceneActivation = false;

  var progress = loading.progress;
  while (progress < activationThreshold)
  {
    progress = loading.progress;

    yield return null;
  }

  // ustawienie tej właściwości wywołuje aktywację i zmianę sceny
  // możemy tutaj zaczekać aż efekt maskujący będzie w pełni widoczny
  loading.allowSceneActivation = true;

  while (!loading.isDone)
  {
    yield return null;
  }

  progress = loading.progress;
}

Dzięki zastosowaniu tego sposobu ładowania sceny otrzymujemy gładkie i estetyczne przejście pomiedzy scenami. Bez problemu możemy też połączyć nasz kod z animacjami wykonanymi we wbudowanym w silnik systemie animacji, aby stworzyć bardziej złożone animacje przejścia scen.

Płynne przejście sceny

Efekt który otrzymaliśmy jest o wiele przyjemniejszy dla oka. W porównaniu do pierwotej, naiwnej implementacji nie odstrasza użytkownika nagłą i bezwględną zmianą sceny, a łagodnie przechodzi pomiędzy jedną, a drugą.

Projekt do pobrania wraz z kompletnym kodem źródłowym możesz znaleźć tutaj.

Jeśli udało Ci się stworzyć jakiś ciekawy efekt podziel się nim w komentarzu.

Komentarze

Hej! Mam na imię Krzysztof.
Jestem programistą oraz twórcą narzędzi i niezależnych gier.
Za pomocą tego bloga chciałbym podzielić się z Tobą swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami na temat tworzenia oprogramowania oraz gamedevu.

Znajdziesz mnie też